طریقه استفاده صحیح از مونوپاد موبایل و یا طرز کار استفاده صحیح از مونوپاد

طریقه استفاده صحیح از مونوپاد موبایل

طریقه استفاده صحیح از مونوپاد موبایل

 

در زیر طرز استفاده صحیح از مونو پاد موبایل برای شما توضیح داده میشود

امیدواریم این مطلب کوتاه اما کاربردی مورد استفاده شما خریداران محترم در سایت مونوپاد قرار گیرد

1-مونوپاد را روشن کنید و تلفن همراه را روی نگهدارنده قرار دهید

طرز استفاده صحیح از مونوپد

طرز استفاده صحیح از مونوپد

2-نگهدارنده را روی قسمت پیچی دسته مونوپاد قرار داده و ان را تنظیم کنید

طرز استفاده صحیح از مونوپد

طرز استفاده صحیح از مونو پد

3-مونوپد را از قسمت طولی ان باز کنید تا به طول مورد نظر شما برسد

    طرز استفاده صحیح از مونو پد

طرز استفاده صحیح از مونوپاد

4-بلوتوث موبایل خود را روشن کرده و بعد از جفتسازی ان با بلوتوث مونوپاد را انجام دهید و وارد دوربین موبایل خود شوید

    طرز استفاده صحیح از مونو پاد

طرز استفاده صحیح از مونو پاد

5-در هنگام استفاده از دوربین پشت تلفن همراه موقعیت خود را با اینه پشت نگهدارنده تنظیم کنید و سپس زاویه عکس را تنظیم کنید و عکس بگیرید

طرز استفاده صحیح از مونو پاد

طرز استفاده صحیح از مونو پاد

 

پایان

 

در انتها نیز بایستی گفت که مونوپاد های زوم دار بر روی موبایلهایی که دکمه ولوم انها در قسمت عکسبرداری قابلیت زوم را به گوشی شما دهد کار میکند

 

همچنین از نرم افزار camera 360 نیز برای استفاده هر چه بهتر از مونوپاد خود در گوشی موبایل میتوان استفاده کرد و لذت برد