مونوپد و شاتر

مونوپد و شاتر

خرید مونوپد و شاتر می تواند به صورت جداگانه باشد البته مونوپادهایی نیز وجود دارند که شاتردار هستند و دارای دکمه زوم و ریموت بر روی دسته می باشند اما بهتر است هر یک را به صورت جداگانه خریداری نمایید تا در صورت بروز اشکال در یکی از آنها فقط آن که دچار مشکل شده است را تعویض نمایید و مجبور به تعویض یک مونوپاد شاتر دار با مونوپاد شاتر دار دیگر نشوید.